“És mentida o és veritat? És veritat i mentida.
És un conte ben contat, és un somni que pren vida.

Google+